skip to main content

Sri Durga Lakshmi Saraswathi Temple - Contact Us


Sri Durga Lakshmi Saraswathi Temple

46, Ramachandra Street,

Santhosh Nagar,

Madanandapuram, Porur,

Chennai - 600 116

Phone No : +91 - 44 - 2482 6224

E-Mail : sridlstemple@gmail.com

Office Bearers

Mr. R.Sethuraman - 98410 48254

Mr. R.Sivaramakrishnan - 94442 18536

Mr. K.Govindarajan - 98416 46847

Mr. M.Sundar - 98410 48258

Mr. M.Ganesan - 98409 25661

Mr. N.Ganapathy - 2482 7108

Mr. S.Ramaswamy - 2482 8012