skip to main content

Sri Durga Lakshmi Saraswathi Temple - Address Details


Address : Trustees :
Sri Durga Lakshmi Saraswathi Temple Mr. R.Sethuraman - 98410 48254
46, Ramachandra Street, Mr. R.Sivaramakrishnan - 94442 18536
Santhosh Nagar, Mr. K.Govindarajan - 98416 46847
Madanandapuram, Porur, Mr. M.Sundar - 98410 48258
Chennai - 600 125. Mr. M.Ganesan - 98409 25661
Phone No : +91 - 44 - 2482 6224 Mr. N.Ganapathy - 2482 7108
E-mail : sridlstemple@gmail.com Mr. S.Ramaswamy - 2482 8012